Zarząd Klubu Sportowego „ KS Korona Majdan Królewski ” zaprasza wszystkich zawodników i sympatyków na walne zebranie. Proponowany porządek:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie‎ porządku‎ obrad
  3. Przyjęcie‎ porządku‎ obrad‎ zebrania‎ oraz‎ zdolności‎ do‎ podejmowania‎ uchwał:
    • Obecna‎ sytuacja‎ w‎ klubie
    • Określenie‎ planów‎ dalszej‎ działalności‎ i‎ rozwoju‎ klubu‎ w‎ najbliższym‎ czasie
  4. Wolne‎ wnioski‎ i‎ dyskusja
  5. Zamknięcie‎ obrad‎ zebrania

Zebranie odbędzie się w dniu 08.02.2020r. (sobota) o godzinie 16:00 w budynku klubu sportowego KS Korona Majdan Królewski. Zapraszamy!