Pojemność: 1000 osób ( ok. 200 siedzących)

Wymiary boiska: 100m x 60m

Adres: ul. Bachnat 3, 36-110 Majdan Królewski