• PREZES: Jacek Wójcik
  • WICEPREZES: Michał Hajduk
  • CZŁONKOWIE: Dariusz Grzanka, Kazimierz Kopeć
  • SKARBNIK: Janusz Kudela
  • KOMISJA REWIZYJNA: Janusz Krystel
  • CZŁONKOWIE: Mariusz Nowak, Karol Tomczyk