• PREZES: Jacek Wójcik
  • WICEPREZES: Michał Hajduk
  • CZŁONKOWIE: Dariusz Grzanka, Anatol Magda
  • SKARBNIK: Janusz Kudela
  • KOMISJA REWIZYJNA: Janusz Krystel
  • OPIEKUN OBIEKTU: Arkadiusz Stec, Wilk Mateusz